תקנון – תנאים, מדיניות והצהרות

שופ SHOP (להלן: "החברה") המוצג בכתובת אתר אינטרנט או דומיין shopx.co.il לרבות תתי דומיין או תיקיות (להלן: "האתר"), הוא מיזם מסחר אלקטרוני ישראלי העוסק בתחומי קניות, צרכנות, סיטונאות, קמעונאות ועוד.

להלן התנאים והמדיניות של האתר, ובפרט גם הצהרות למינהם (הכל ביחד, להלן "תקנון") המסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבין מי שמשתמש בשירותים של האתר או החברה, לרבות כל פעולה שהוא עושה באתר, ברשתות החברתיות או בערוצי שיווק והפצה אחרים שיעודכנו מעת לעת (להלן: "המשתמש"). מובהר כי כל התנאים האמורים להלן מוסיפים זה לזה ואינם גורעים מהם. יש לראות את כל התנאים ביחד או לחוד, לפי העניין. תנאים אלו כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אמנם הם חלים ומתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

תקנון זה עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה מתחייבת לעדכן בדבר עדכון התנאים והמדיניות וניתן לגשת בכל עת לעמוד זה לעיין בתנאים כאמור. זאת ועוד, אין התחייבות לשמור על גרסאות קודמות וכי כל עדכון יחול גם בעד המועד שקדם לו.

תקנון זה כפוף להוראות הדין וחוק במדינת ישראל בלבד, שחלה עליו הוראות חוק ומשפט ישראלי בלבד.

הוראות אלו חלות גם על אתרים אחרים וכן ערוצי שיווק אחרים, אשר מופעלים על ידי החברה לפי המצויין בנספח במדיניות זו. מדיניות זו תותאם לאתרים אחרים בנספח באופן שבו ההגדרה של "האתר" תחול לפי ההגדרה המצוייה במדיניות הפרטיות של אותו אתר ולפי השינויים המותאמים למדיניות זו. מבלי לגרוע מהאמור בפסקה קודמת, ההגדרה של "האתר" תותאם ותכלול, לפי העניין, גם את אתרי האינטרנט האחרים של החברה כאמור בנספח.

המשתמש מצהיר כי קרא, הבין ואישר את התקנון הזה. משתמש שלא מסכים לאחד מהוראות שבעניין תקנון זה, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר או בשירותים שהאתר או שהחברה מספקת.

הקדמה זו, לרבות המידע הכתוב מעלה ומטה, מהווים חלק בלתי נפרד מכל התנאים והמדיניות של תקנון זה. אין לראות בכותרות משום פרשנות כלשהי, אלא לצורך חלוקה נינוחה לפרקים וחלקים מקובצים לפי העניין. היה ותקנון זה כתוב בשפות נוספות, ויש סתירה בין המידע או הפרשנות, מדיניות זו – בשפה עברית – תגבר.

1. תנאי שימוש

תנאי השימוש מספקים מידע על התוכן האתר, מה מותר לעשות, מה אסור, אופן שימוש ועניינים נוספים.

1.1. שימוש באתר

השימוש באתר ובתוכן המצוי בו, ניתן כפי שהוא (AS-IS), והמשתמש מצהיר כי לא תהיה כל טענה כלפי החברה או האתר, לרבות כלפי מי מטעמו או הגורמים שהוסיפו את התוכן, בעניין שלמותו של התוכן, אמינותו, בטיחותו, תקינותו או דיוקו. השימוש ניתן לצרכים אישיים ו/או פרטיים בלבד ואין לעשות שימוש אחר שלא אושר על ידי האתר או מי מטעמו.

המידע המובא באתר זה מוגש בתור שירות לציבור ואינו בו כדי להטיל חבות או או אחריות כלפי האתר או מי מטעמו. כל העושה בו שימוש, עושה זאת על אחריותו.

1.2. זכויות יוצרים

חל איסור מוחלט על שימוש בתוכן במסגרת של העתקה, שכפול, תרגום, שכתוב, הצגה, הקלטה, צילום, עריכה או כל שימוש אחר שנוגד את זכויות היוצרים שלנו לפי כל דין.

יש לציין כי האתר עשוי להכיל תוכן ומידע של ספקים חיצוניים כמו לוגו, תמונות, סרטונים, צילומי מסך או מוצרים – בכפוף להוראות ולשמירה על זכויות היוצר. חל איסור מוחלט על שימוש במידע זה ללא רשות מהיוצר.

מבלי לגרוע מהוראות חלק זה, המילים "שופ" ו/או "SHOP" ו/או כל סגנון כתיבה שלהם בשפות אלה ואחרות, ביחד או לחוד וכן הלוגו של החברה – הם סימן מסחרי רשמי של החברה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בשם החברה ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב. על אף פי שמדובר על מילות מפתח כלליות, שימוש במילים אלו תוך הכוונה אל האתר או החברה, הם בניגוד להוראות אלו מהווה הפרה יסודית של זכויות היוצרים שלנו ועלולה לגרור אחריה השלכות משפטיות.

1.3. הגבלת אחריות

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם או עשוי להיגרם למשתמש או מי מטעמו או שפעל דרכו, כתוצאה משימוש באתר ו/או אי שימוש באתר ו/או הצגת התוכן באתר ו/או אי הצגת התוכן ו/או הפסקת הפעילות של האתר ו/או הגבלת הכניסה אל האתר ו/או כל סיבה אחרת בקשר לאתר זה או לערוצים ברשתות חברתיות בהם האתר מציג ומפרסם את התכנים השונים. שימוש באתר לעניין זה, לרבות הסתמכות על התוכן באתר ו/או אי הסתמכות כאמור.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, כדי להמשיך לבצע את הפעולה הבאה, למשל להשלים את תהליך הרכישה או לבצע כל פעולה אחרת בהתאם לסוג התוכן והמטרה שהקישור מופיע. יש לציין כי האתר ו/או החברה אינם אחראים לגבי אותו אתר בשום מקרה. לעניין זה, גם לא לתוכן האתר, לבטיחות האתר, לפעילות או להפסקת פעילותו ולכל נושא אחר.

על אף הכתוב באתר ובתכנים המופיעים בו, התוכן מיועד למידע כללי ושאינו מחייב. בנוסף, התוכן אינו מהווה תחליף לכל שימוש מקצועי, לרבות פיננסי, חשבונאי, עסקי, משפטי או אחר, בין אם נקבע לו רישיון או לא, לפי כל דין. למעשה, השימוש כאמור הוא באחריות המשתמש בלבד ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר או החברה.

על מנת לבצע קנייה או רכישה באתרים שונים, על המשתמש להיות בגיר ו/או כשיר משפטית, בהתאם לתנאים או מדיניות של אותם אתרים או חנויות דרכם מתבקש לבצע הזמנה כאמור. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל התקשרות כזו בין המשתמש לבין אותו אתר או ספק או חנות או עסק. זאת ועוד, חלק מאותם אתרים עשויים להיות מותאמים לגילאים שונים, לפי הכשירות המשפטית או לפי כל דין ישראלי אחר – לפיכך האחריות על כניסה או צפייה במידע היא על המשתמש בלבד.

עמודים מסויימים באתר זה ו/או באתרים אחרים המופעלים על ידי החברה עשויים לכלול טופס יצירת קשר לצורך קבלת מידע או שירות מסויים, או בתור פניה אל בית עסק כזה או אחר. יצויין כי האתר עשוי להעביר את הפרטים אל בית העסק כזה או אחר לרבות לגביו התקבלה הפנייה, בהתאם להסכמה בין האתר לבין אותו עסק, אך אינו מחוייב לעשות זאת וייתכן כי פניות מסויימות לא יעברו כלל. הטופס אינו מהווה אישור או טופס פנייה רשמי אל אותו בית עסק לעניינים שבין המשתמש לבין העסק. מובהר כי האתר או החברה אינם נושא באחריות כלפי שירות, סיוע, תמיכה או כל בעיה הנוצרת בהתקשרות או העסקה בין הלקוח לבין העסק, לרבות ההליכים הנוצרים כתוצאה מכך.

החברה או האתר עשוי להציג או לפרסם קופונים ו/או קוד קופון אשר מעניקים למשתמש הטבה מסויימת כדוגמת הנחה כללית על העסקה, הנחה על מוצר מסויים, הנחת משלוח חינם, מוצר במתנה וכדומה. האתר אינו אחראי על הקופונים ועל ההטבות שהם מעניקים. ייתכן כי קודי קופון מסויימים פגי תוקף, מעניקים הטבה אחרת ולרבות הנחה קטנה יותר, או שיש טעות כלשהי. האתר לא יהיה אחראי על טעויות כאלו או אחרות ולא יידרש לפצות משתמש אם באתר הוצגה הטבה מיטיבה יותר.

המידע המוצג באתר הוא בגדר המלצה בלבד. החנויות ו/או המוצרים עשויים להשתנות מעת לעת והם יכולים שלא להיות זמינים או פעילים. ככל שמצויין פרטי מחירים של מוצרים או שירותים, הרי שהם נכונים נכון למועד פרסום התוכן, והמחיר כאמור עשוי להשתנות מעת לעת. בעניין מחירים במטבע זר, ההמרה נעשית על בסיס השער היציג של בנק ישראל נכון למועד פרסום התוכן. הקנייה וההתנהלות מול החנות או האתר היא על אחריות המשתמש בלבד.

התמונות, הסרטונים והמדיה באתר הם להמחשה בלבד.

מובהר כי האתר אינו משמש למכירה והוא אינו אחראי על מכירה או אספקת המוצרים, אינו אחראי על שירות לקוחות או עניינים פיננסיים או משפטיים.

1.4. גילוי נאות

חלק מהקישורים המופיעים באתר עשויים לזכות את האתר ו/או החברה בתגמול או בעמלה מסויימת בעד הפניית המשתמש ו/או ביצוע הפעולה כמו הרשמה או קנייה. יצויין כי המחיר למשתמש לא משתנה בין אם ההפנייה נעשתה דרך החברה ו/או האתר, לבין אם נעשה באופן ישיר. העמלה משולמת על חשבון המפרסם בלבד ולא על חשבון המשתמש.

זאת ועוד, ייתכן כי חלק מהתוכן יהיה שיווקי, כזה שהמפרסם שילם עבורו כדי שהוא יוצג באופן כזה. גם במקרה זה העלות או המחיר אינם משתנה בהתאם למקור ההפנייה כאמור בפסקה קודמת.

החברה עשויה להציג רשימות של קישורים, טבלאות או כל סגנון תוכן אחר, לרבות המלצה איפה כדאי לקנות. מובהר כי המלצה כאמור אינה מהווה התחייבות החברה כלפי טיב המוצר, בית העסק או השירות, ולפיכך ומבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאים אלו, החברה לא תהיה אחראית לכל עניין.

1.5. דיוורים

החברה או האתר, לרבות בעניין האתרים האחרים מטעם החברה, יכולה לשלוח דיוורים או עדכונים למשתמש דרך ערוצי השיווק וההפצה השונים.

האתר מאפשר לכל משתמש להירשם לרשימת תפוצה על ידי מסירת פרטי המשתמש, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון או אמצעי התקשרות אחר, על מנת לקבל דיוורים ובפרט קבלת דברי פרסומת. בעת מסירת פרטים אלו, המשתמש מאשר כי לאתר או למי למטעמו, לרבות צדדים הקשורים לאתר או לאתרים או חברות אחרות הקשורות לאתר, לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול הדעת הבלעדי, הודעות לגבי פעילות האתר או אתרים אחרים המנוהלים על ידי אותו מפעיל של האתר או צדדים קשורים אליו (לרבות מי מטעמו) לרבות הצעות בעניין רכישה של מוצר או שירות או דבר פרסומת מכל סוג שהוא, לרבות הודעות ועדכוני האתר או הודעות אחרות.

המשתמש רשאי, בכל עת, להיות מוסר מרשימת התפוצה של האתר, לרבות באמצעות קישור להסרה המוצג בכל הודעה פרסומית הנשלחת מאת האתר או מי מטעמו, או באמצעות שליחת בקשה דרך הכתובת הדואר האלקטרוני של האתר המוצג בהודעה הפרסומית, או באמצעות הגעה לטופס יצירת הקשר של האתר.

מובהר כי היה והמשתמש הסכים לקבל דבר פרסומת על ידי יותר מאתר אחד המופעל על ידי החברה או מי מטעמה, בהתאם לרשימת האתרים הכתובה בנספח א' במדיניות זו, הרי שאם הוא ירצה להיות מוסר מרשימת התפוצה בהתאם לכתוב בפסקה קודמת בעניין אותו אתר, עליו לבקש הסרה כאמור מכל אחד לחוד מאחר וכל אתר משתמש במערכת לשליחת מיילים משל עצמו.

מובהר כי היה והמשתמש הסכים לקבל דבר פרסומת על ידי הצטרפות לכמה רשימות תפוצה המופעלות על ידי החברה או מי מטעמה, הרי שעליו להיות מוסר מהרשימה כאמור מקודם בכל רשימה. אולם, החברה ו/או מי מטעמה תעשה בדיקות במידת האפשר כדי למנוע כפילויות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור מקודם, האתר או מי מטעמו, רשאים להשתמש בשירותים נוספים לשליחת דיוורים, לרבות שימוש במערכת לשליחת הודעות בדחיפה לדפדפן (Push Notifications). הודעה לרישום לקבלת עדכונים ופרסומים באופן זה תוצג למשתמש כאשר הוא מבקר באתר והיא אינה מבקשת ממנו כל אמצעי התקשרות. דברי פרסומות יישלחו למשתמש אם הוא יבחר להירשם לקבל עדכונים, באמצעות אותו דפדפן ממנו הוא נרשם ובעת גלישה בפועל בו.

המשתמש ראשי, בכל עת, להיות מוסר מרשימת התפוצה באמצעות הודעות בדחיפה לדפדפן, באמצעות לחיצה על פעמון המופיע בחלק התחתון של האתר ולאחר מכן לחיצה על הסרה. היה והפעמון אינו מוצג, ייתכן כי המשתמש משתמש בכלי החוסם הצגתו, ובמקרה כזה עליו לגשת להגדרות הדפדפן במקום בו קיימים הגדרות לאתרים התראות לגבם ולהסיר את האתר מרשימת האתרים להם המשתמש מסכים לשלוח עדכונים.

יצויין כי האתר או מי מטעמו אינם יכולים להסיר משתמש על פי בקשה, מאחר שהמערכת אינה מבקשת פרטי זיהוי או אמצעי התקשרות ולפיכך כל נרשם לקבלת עדכונים אלו הוא אנונימי מצד האתר או מי מטעמו.

להלו אופן הסרה לפי דפדפנים פופולאריים:

1.6. אבטחה

החברה דואגת לשמירה על בטיחות המשתמשים באתר זה, בשירותים אחרים של החברה או של האתר ומשתמשת בכלים ובפתרונות שונים לצורך כך. יחד עם זאת, האתר אינו חסין מפני פריצה ו/או חדירה לא מורשית ו/או מפני חדירה לתוכן של המשתמש. לכן, האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינו אחראי לכל טענה או תביעה בנושא אבטחת המידע ופרטי המשתמשים ולא על ההשלכות כתוצאה מכך.

1.7. מדיניות עבור קהילות

החברה מפעילה מגוון קהילות בתחומי קניות באינטרנט לרבות בנושאי טיפים וייעוץ, מדריכים, קופונים וכן קהילות מותאמות עבור מותגים מסויימים. קהילות אלו יכולות להיות במגוון מערכות כגון דרך האתר, דרך רשתות חברתיות או דרך כלים חיצוניים אחרים. המדיניות להלן בחלק זה חלה לגבי אותן קהילות.

רשאי להצטרף כל משתתף שהינו אדם פרטי מהחשבון הפרטי שלו. משתתף שהינו עושה שימוש בפרופיל עסקי או פרופיל שאינו אמיתי, אינו רשאי להצטרף או להשתתף בדיונים או בשיחות, אלא אם כן מדובר בחשבון ייעודי של האתר או החברה, או של עסק או מותג אשר קיבל הרשאה מהחברה לכך.

רק פוסטים או תגובות הקשורות לקנייה או למכירה של מוצרים, טיפים, המלצות או דעות בעניין חנויות או עסקים בהתאם לתחום או לנושא הקהילה. עבור קהילות המותאמות למותגים, יאושרו רק אם מתייחסים לאותם מותגים בהתאמה, לאותן קהילות, פוסטים רשאים להכיל גם תמונות או סרטונים או פריטים שנרכשו על ידי המשתתפים.

קידומי מכירות למינהם, תוכן שיווקי, פרסומים גלויים או סמויים, קישורים חיצוניים לרבות קישורים לא רלוונטיים, ספאם או אחרים, הם אסורים בהחלט. משתתף יקבל התראה בפעם הראשונה ויורחק מן הקהילה בפעם הבאה. אולם, אם מדובר על הפרה מהותית, האתר או החברה רשאים להרחיק את המשתתף כבר מהפעם הראשונה. ההחלטה אם מדובר על הפרה מהותית או לא, הינה על פי שיקול דעת החברה בלבד.

המשתתף נדרש לשמור על שיח מכבד ופורה, שפה נאותה, יצירת תרבות ואווירה נעימה, וגם יש להיות אדיב כלפי משתתפים אחרים. בריונות או דברי פגיעה הם אסורים בהחלט. סיוע או עזרה הם חשובים כדי ליצור קהילה טובה וחברתית, לכן יש לתת יותר מאשר לקחת משם. המשתתף נדרש אף לשמור על פרטיות של משתתפים אחרים, כך שכל המידע אשר פורסם שם, אמור להישאר שם.

עבור קהילות ממוקדמות מותגים, יש לציין כי אותן קהילות אינן רשמיות של בתי העסק, אלא הן נועדו לקדם ולסייע לצרכנים ברכישות של מוצרים מאותם מותגים. לוגו, פוסטים וחומרים מסויימים הם יהיו זכויות יוצרים של אותם מותגים בלבד.

האתר או החברה אינם אחראים לכל התנהלות בין הצרכן לבין בית העסק המוצג בקהילה. האתר או החברה אינם אחראים על ההטבות, המבצעים או כל המידע המוצג מטעם או עבור בית העסק או המותג.

יצויין כי המבצעים או ההנחות הם כפי שנודע לנו, ייתכן כי מדובר על מידע שאינו נכון באופן מלא או שיש לגביו הגבלות מסויימות, או שיש אי דיוקים בעניין ההטבות. החברה לא מתחייבת להציג את כל הנקודות הקטנות, לרבות בדיקת עדכון ההטבה והאחריות לבדיקה היא על הצרכן בלבד. מובהר כי האתר או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הטבה שהיא לא כפי שהייתה אמורה להיות במקור.

1.8. מדיניות עבור חנויות ועסקים

האתר ו/או האתרים האחרים, עשויים להציג תוכן ועמודים של חנויות וקטגוריות חנויות. מדובר על רשימה של עסקים וחנויות, המציעים מוצרים או שירותים, בין אם הם נקנים באופן מקוון או על ידי הגעה פיזית לבית העסק.

עמוד עסק או חנות יכול להכיל מידע לגבי כל חנות או עסק, לרבות המוצרים הנמכרים, קטגוריה, קישורים ועוד, אלו מבוססים מתוך אתר האינטרנט או ערוצי שיווק והפצה אחרים שלהם.

החנות, העסק או מי מטעמם, רשאים לפנות אל האתר על מנת להוסיף עמוד עסק, ואולם האתר רשאי ליצור ולהוסיף עמוד חנות או עסק, גם ללא הגשת בקשה מטעם בית העסק. בית העסק רשאי לבקש לעדכן את הפרטים או להסיר רישום עסק.

החברה יכולה לקבוע תנאים או הנחיות על מנת לפרסם חנות או עסק, ועל העסק לעמוד בדרישות על מנת להתווסף לאתר כאמור. מבלי לגרוע מאמור, החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להוספת חנות או עסק, אם לא עומד בתנאים או על פי שיקול דעתה הבלעדי. דחייה כאמור מאפסת את הגשת הבקשה ובית העסק נדרש להגיש בקשה עדכנית נוספת.

האתר אינו מתחייב להודיע אל בית העסק אם הוא נוסף לאתר או לא נוסף לאתר, ולא את סיבת הדחייה אם לא אושר. אולם, האתר יהיה כן רשאי להודיע דרך המייל או פנייה של נציג בעניין הוספה או הסרת העסק.

נוסף לכך, לגבי כל חנות, עשויה להופיע אפשרות לדירוג של אותה חנות על ידי צרכן. האתר אינו משפיע על הדירוג, אבל יכול להסיר את הדירוג אם נעשים כוונות להיטיב או לפגוע באותו עסק שלא בצדק. מובהר כי הדירוג אינו מהווה, באופן ישיר או עקיף, תו תקן או תו איכות של המוצר או החנות או העסק. הדירוג מצביע על הדעה או הניסיון של משתמש כלפי או עם החנות או העסק. בנוסף על האמור מקודם, החנות או העסק, רשאי לבקש מהנהלת האתר להסיר את הדירוג של החנות בכפוף להסבר.

יצויין כי האתר או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק שעלול להיגרם במישרין או בעקיפין לכל עסק או חנות המופיעים באתר או עסקים אחרים קשורים אליהם, וזאת בשל המידע, ובכלל זה הדירוג, המופיעים בעמוד החנות. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות זו ובחלק זה בפרט, האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם או עלול להיגרם לעסק כתוצאה מהופעה באתר או אי הופעה באתר. האמור חל לרבות בשל משכי זמן הוספה של עסק לאתר או הסרתו מהאתר.

ככלל, האתר אינו מחייב בתשלום העסק או החנות על מנת להופיע בתוצאות או ביצירת עמוד חנות באתר. אולם, חלק מהעסקים עשויים להעניק הטבה או עמלה על העברת המשתמש אל החנות.

החברה רשאית להציע לעסקים להציע אפשרות של פרסום או הוספת תוכן בעמוד החנות ו/או בעמודים ברשתות החברתיות של החברה. הוספת תוכן עשויה להיות בתור קופון, תמונה, סרטון, מוצר, מבצע, טקסט, צליל וכדומה (במדיניות זו: "התוכן").

נוסף לכך, האתר רשאי להציע לעסק להציג את המוצרים שלו באתר או בעמודי הרשתות החברתיות של האתר, לרבות הוספת קישור לאתר בית העסק, בין אם בפוסט רגיל או בפוסט מתוייג עם המוצר.

החברה עשויה להציע לבית העסק חבילה הכוללת שירותים מסויימים. חלק מן השירותים דורשים שליחת מידע מבית העסק כמו לוגו, תמונות, קישורים, מוצרים או מבצעים, או מידע אחר. ככל שבית העסק לא ישלח אל החברה את המידע, הרי שאין הדבר מזכה את בית העסק ואין אפשרות לקבלת זיכוי או החזר בשל כך.

בית עסק רשאי לבקש ביטול עסקה בגין שירות פרסום כזה או אחר הניתן על ידי האתר או האתרים האחרים. זיכוי יינתן בתוך 14 ימים ממועד התשלום, שהוא מועד ביצוע העסקה, בניכוי דמי ביטול טיפול וסליקה בסך 5% מסכום העסקה, וזאת בתנאי שלא הוחל במתן השירות לבית העסק. ככל שהוחל מתן שירות הכלול בשירות הפרסום, לא תהיה אפשרות לקבל זיכוי כספי בגין כך.

היה אם אתר או שירות ייסגר מכל סיבה שהיא, לרבות דרך דרישה או החלטה שיפוטית, הרי שהשירות או הפרסום בעדו שילם בית העסק יומר לשירות דומה באתר אחר או בשירות אחר – באותו שווי סכום העסקה הנותר (שווי העסקה במקור בניכוי השירות שניתן לפי משך זמנו או היקפו). אם לא תתאפשר המרה כזו, בית העסק יקבל שירות שיווק דיגיטלי או פרסום דיגיטלי אחר על ידי חברה שותפה בשווי סכום העסקה הנותר.

בית העסק או החנות, לרבות המפעיל או המחזיק או מי מטעמו, מתחייב כי התוכן המפורסם, הוא תוכן השמור בזכויות היוצרים שלו, התוכן אינו בבעלות זכויות יוצרים של גורם אחר או שהוא בבעלות גורם אחר ויש לו רשות שימוש בו. בעת הפרסום והשיתוף, בית העסק או מי מטעמו מצהירים כי הם נותנים זכות שימוש בתוכן אל האתר או מי מטעמו, ואם התוכן בבעלות גורם אחר ויש רשות על כך – אז שהם מצהירים כי בעל הזכויות יודע או מסכים להעברה ולשימוש האמור.

האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל הפרת זכויות יוצרים, וכי בית העסק מצהיר כי הוא אחראי על נושא זכויות היוצרים והוא ישפה או יפצה, לפי העניין, את האתר או מי מטעמו בכל פנייה או תביעה או פסיקה או הוראה או צו שניתנו כנגד האתר או מי מטעמו בשל כך.

2. מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות קובעת כיצד החברה או האתר אוספים מידע, משתמשים בו ומאחסנים אותו, והכל לגבי המשתמש.

2.1. המידע שנאסף

החברה מאפשרת לכל משתמש להיכנס לאתר האינטרנט כדי לעשות שימוש במידע כאמור בתנאי השימוש. כדי לזהות כניסה של משתמשים החברה שימוש בכלי ניתוח נתונים המסייעים לקבל מידע לגבי מיקום המשתמש, זמן הכניסה לאתר, משך השהייה, עמודים שבו הוא שהה, סוג הדפדפן בו השתמש, רשת האינטרנט, כתובת IP אישית, שפת הדפדפן, סוג המכשיר ולעיתים גם שם המכשיר, טווח גילאים, מגדר, אופן הכניסה לאתר, פעולות שבוצעו באתר כמו לחיצות וגלילות מסך ועוד. מידע זה הוא מידע כללי וצבור לגבי כלל המשתמש ולרוב אינו מידע אישי של המשתמש.

בנוסף, החברה מאפשרת למשתמש לפנות ליצירת קשר לצרכים שונים. במקרים אלו נאספים השם הפרטי והמשפחה של המשתמש, מספר טלפון נייד או נייח, כתובת דואר אלקטרוני ולעיתים מידע נוסף בהתאם לסוג הפניה והמידע המבוקש.

יתרה מכך, החברה מאפשרת למשתמש לפנות ולבצע פעולות גם בערוצים האחרים כמו הרשתות החברתיות, ושם הם עשויים להתבקש לספק את המידע הכתוב בפסקה קודמת. בנוסף, החברה עשוייה לקבל מידע מאותה רשת חברתית או גורם חיצוני, המידע הזה לא נאסף תמיד, אך לעיתים כן.

2.2. סיבת איסוף המידע

החברה אוספת את המידע כדי לספק שירותים שונים למשתמש ובין היתר כדי לענות לפניה. החברה משתמשת במידע גם כדי לשפר את השירותים או המידע המוצגים למשתמשים וכדי למדוד את הביצועים השונים בהתאם להחלטותיה.

החברה עשויה גם להשתמש במידע כדי להציג למשתמש תוכן מותאם ומודעות בהתאם לצורך, כאשר המשתמש נמצא וגולש גם באתרים אחרים. זאת ועוד, החברה משתמשת במידע כדי להגן על המשתמשים של האתר או של החברה, למשל בעת השארת תגובה באתר.

2.3. זכות עיון במידע

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות בישראל, המשתמש רשאי לעיין במידע המוחזק לגביו ואף לתקן את המידע אם נמצא כי הוא לא שלם או לא ברור או לא עדכני. כדי לעשות זאת, יש לפנות אל החברה בטופס יצירת הקשר.

2.4. שיתוף המידע

המידע המצוי נשאר אצל החברה בלבד, ולא מועבר לגורמים חיצוניים שאינם מורשים לכך. אך החברה עשויה לשתף את המידע המצוי לגבי המשתמש. מקרים אלו, אך לא רק, כוללים בין השאר: כאשר החברה מחוייבת לפעול לפי דין או הליך משפטי מסויים. כאשר החברה צריכה לעבד את המידע הזה עם ספקים חיצוניים, והכל בתנאי שהדבר ייעשה לפי תנאי מדינות זו בלבד. סיבה נוספת שהמידע עשוי להיות משותף הוא אם המשתמש בעצמו ביקש – למשל להעביר לספק חיצוני מסויים.

2.5. אבטחת המידע

החברה ו/או מי מטעמה שומרים את המידע של המשתמש בשרתים המאוחסנים אצל ספקי אחסון שונים בעולם. חלק מהמידע מאוחסן על ידי האתר וחלק ממנו נעשה על ידי ספק השירות של האתר או החברה. למידע זה יש נגישות מוגבלת בלבד לגורמים מסויימים שעומדים בתקני הגנה על המידע בהתאם לדין. ככל שתימצא פגיעה כאמור, האתר ו/או החברה יעשו שימוש וינקטו בהליכים הולמים.

החברה עושה מאמץ נרחב על מנת להבטיח אבטחת מידע ברמה גבוהה של המשתמש, לרבות על ידי שימוש בטכנולוגיות ובתקנים ייעודים לצורך הגנה על המידע המצוי באותם מאגרי מידע. מבלי לגרוע מהאמור, רשת האינטרנט אינה מאפשרת הגנה מלאה על הפרטים וייתכן כי גורמים עויינים עשוים לפגוע באתר או בחברה או בשירותיה או במוצריה, באופן של פרידה או חדירה ללא הסכמה וללא הרשאה לכך.

3. מדיניות עוגיות

עוגיות הן קבצים הנשמרים בדפדפן של המשתמש והן מאפשרות למשתמש לשמור הגדרות ונתונים של המשתמש כדי להקל עליו בעת כניסה נוספת לאתר האינטרנט. לדוגמה: שמירת הגדרות שנעשו באתר, חיבור לאזור האישי ללא כניסה מחדש ועוד.

החברה משתמשת בעוגיות באתר זה ובאתרים אחרים כדי להתאים את חווית הגלישה ועל מנת לשפר את התכנים המוצגים למשתמש. העוגיות מספקות לחברה ולאתר, לפי העניין, מידע לא אישי ולא מזהה אודות המשתמש כמו אזור מגורים, מדינה, כתובת IP ועוד.

משתמש שאינו מעוניין שמידע כאמור לא ייאסף, נדרש לבדוק מול דפדפן האינטרנט איתו הוא גולש, כיצד הוא יכול לנקות עוגיות או לבטל אותם ביחס לאתר מסוים בפרט ולכל האתרים בכלל. ניתן להיעזר במדריכים כאמור דרך מרכז העזרה של הדפדפן איתו נעשה שימוש.

4. הצהרת נגישות

החברה עושה מאמצים על מנת לאפשר לכל אדם לגשת לאתר זה ולאתרים אחרים, וזאת כדי לקבל את המידע שהוא מעוניין בו, בפרט אם מדובר על אדם עם מוגבלות.

הצהרת הנגישות קובעת אילו חלקים הונגשו ואילו עדיין לא עבור ציבור זה. המידע שכבר הונגש:

 • הצגת התוכן עם גופן קריא Arial.
 • שינוי גודל גופן טקסט במקדלת עם Control פלוס או מינוס, להגדלה ולהקטנה בהתאמה.
 • ניווט עם מקלדת על ידי מקש TAB.
 • הצגת תגית ALT (תיאור אלטרנטיבי) עבור רוב התמונות.
 • הסרת אנימציות ברוב האתר.

אנחנו עושים מאמצים להנגיש עוד את האתר ולפיכך חלק מהאתר ייתכן כי עדיין לא הונגש. לצורך קבלת מידע או פניה בנושא, ניתן ליצור קשר בטופס בעמוד יצירת הקשר איתנו.

# נספח

מדיניות זו חלה על האתרים הבאים, להלן כל אחד לבד או כולם ביחד, לפי העניין, "האתר":

 • שופיקל Shopikal – בכתובת shopikal.com.
 • קנה לי – בכתובת kneli.co.il.
 • קופונה קופונים – בכתובת coupona.co.il.
 • קוד קופון – בכתובת couponcode.co.il.
 • פרומוקוד – בכתובת promocode.co.il.
 • שופינג ישראל – בכתובת shoppingisrael.org.il.
 • בלאק פריידי ישראל – בכתובת black-friday.org.il.
 • סייבר מאנדיי ישראל – בכתובת cybermonday.org.il.
 • שופינג איי אל ישראל – בכתובת shopping-il.org.il.
 • יום הרווקים הסיני – בכתובת singles-day.org.il.
 • משלוח חינם – בכתובת freeshipping.co.il.
 • דילים מבצעים – בכתובת dilim.co.il.
 • יממה YEMAMA – בכתובת yemama.co.il.

עדכונים ושינויים

מועד עדכון אחרון: 03.05.2023.

רוצים לשאול שאלה בנושא קניות באינטרנט, מחפשים מוצר, רוצים להתעדכן?
הצטרפו לקהילת הפייסבוק בחינם